Grau de Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 4 cursos (240)
Idiomes: Castellà, Anglès, Català

Perfil d'Accés

El perfil d’ingrés recomanat pels futurs estudiants del Grau de Turisme hauria, per tal de garantir una millor transició del període preuniversitari a l’universitari, de complir amb les següents recomanacions que ajudaran a l’alumne durant el primer curs acadèmic de la titulació de turisme:

  • Tenir un bon nivell d’idiomes, coneixement fonamental pels estudis de turisme.
  • Coneixements bàsics de geografia, economia, psicologia i de matemàtiques (en alguns casos, l’EUHT CETT-UB ofereix cursos que introdueixen en aquests coneixements bàsics si no s’han cursat en l’etapa preuniversitaria).
  • Estar disposat a treballar en un sector dinàmic, on es valora l’iniciativa pròpia.
  • Bona aptitud pel tracte amb la gent.
  • Capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.