Grau en Negoci Digital i Innovació en Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 3 cursos (180 ECTS)
Idiomes: Castellà, Català

Assignatures

Primer Curs

Assignatures Tipo Créditos
Economia Turística FB 6
Principis i Dimensions del Turisme OB 6
Anàlisi Quantitatiu i Raonament Matemàtic I FB 6
Història i Sociologia Digital OB 6
Desenvolupament personal i Lideratge  OB 6
Anàlisi Quantitatiu i Raonament Matemàtic II FB 6
Models de Negoci Digitals FB 6
Noves Tendències Tecnològiques OB 3
Processos d’Innovació per a la Creació de Productes turístics OB 12
Anàlisis i Gestió de Dades FB 3

Segon Curs

Assignatures Tipo Créditos
Introducció al Raonament financer FB 6
Principis de Marketing Estratègic en Turisme FB 6
Dret Turístic i Digital OB 3
Introducció a l'Estadística FB 6
Marketing Digital FB 6
E-Commerce de Productes i Serveis Turístics OB 3
Desenvolupament i Programació de Plataformes Digitals OB 12
Gestió i Desenvolupament de Tecnologia en Empreses turístiques OB 3
Emprenedoria i Pla de Negoci OB 12
Implementació de Plataformes Digitals OB 3

Tercer Curs

Assignatures Tipo Créditos
Persones, Organitzacions i Sistemes en l’ Entorn Digital OB 6
Inversió i Finances Estratègiques FB 6
Lideratge en xarxa i Mindfulness OB 6
Gestió Avançada de Projectes Digitals I OB 3
Gestió Avançada de Projectes Digitals II OB 3
Optatives OPT 30
Treball Final de Grau TFG 6