Grau en Negoci Digital i Innovació en Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 3 cursos (180 ECTS)
Idiomes: Castellà, Català

Metodologia

Emprenedoria, intraemprenement i gestió de projectes com a metodologia d'aprenentatge

La digitalització social en la qual vivim immersos té una característica clau: la velocitat d'evolució i de canvi. Aquesta velocitat fa que la capacitat d'adaptació, de captació de nou coneixement i sobretot, les habilitats d'aplicació del mateix en diferents entorns siguin claus per a l'èxit de persones i companyies en la nova era digital. El ritme actual de canvi no té precendents a la història, la qual cosa implica la necessitat de crear estructures i processos més flexibles i dinàmics en constant procés d'adaptació. La capacitat per evolucionar i reinventar-se a si mateix, i com a conseqüència, fer evolucionar models de negoci i adaptar-los a nous entorns i paradigmes serà la clau del món laboral en els propers anys.

Aquesta realitat implica la millora i evolució dels continguts donant focus al turisme digital però també l'evolució dels mètodes d'aprenentatge. El Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme incorpora el desenvolupament de projectes emprenedors o intraemprendors com a metodologia d'aprenentatge del grau. L'objectiu és oferir un entorn educatiu als estudiants que els permeti aplicar el coneixement adquirit durant les primeres fases del mateix i desenvolupar competències associades a la creació i gestió de projectes en àmbit real.

Tanmateix, per aconseguir el màxim focus de l'estudiant en els processos d'aprenentatge cada curs planteja dividir els semestres en dos períodes. Durant cadascun dels períodes l'estudiant estarà focalitzat en un màxim de 3 assignatures completament relacionades entre si. Això permet a l'estudiant poder aprofundir en cadascuna de les matèries de forma exclusiva. Aquesta estructura permet també l'absoluta focalització de l'estudiant en la creació i gestió dels seus projectes ja que d'agregaran els crèdits de desenvolupament dels mateixos durant els últims períodes del cadascun dels cursos.