Grau en Negoci Digital i Innovació en Turisme

G
Modalitat: Presencial
Durada: 3 cursos (180 ECTS)
Idiomes: Castellà, Català

Objectius

Per donar resposta a aquesta finalitat, els objectius específics del Grau en Negoci Digital i Innovació en turisme són:

  • Desenvolupar les capacitats professionals clau per a la creació i gestió d'empreses digitals en el sector turístic

  • Dotar al sector turístic d'agents que sàpiguen integrar la visió tecnològica amb la visió empresarial a través de proporcionar formació tecnològica i d'instruments digitals aplicats a l'empresa turística

  • Abordar el fenòmen de l'economia digital com una oportunitat d'innovació i de creativitat, formant persones capacitades per adaptar-se, anticipar-se i donar resposta als canvis que es produeixen al món turístic com a conseqüència de l'evolució tecnològica i digital de l'economia, empresa i societat.