Hotel Management (English version) Especialització dins de Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M In
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Anglès
Import des de: 8904 €

Objectius

  • Preparar professionals que, a partir d’una sòlida base formativa en la gestió d’empreses hoteleres i una experiència laboral prèvia en el sector, puguin aprofundir en els coneixements imprescindibles per garantir l’èxit en la Direcció Hotelera.
  • Aportar a l’alumnat els instruments i les tècniques necessàries per a l’anàlisi i el diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector hoteler i la formulació d’estratègies competitives i sostenibles a llarg termini.
  • Potenciar les competències directives dels estudiants, i contribuir a l’aplicació de models de gestió més eficaços en les empreses del sector.
  • Fomentar la innovació i la iniciativa emprenedora en l’àmbit de l’Hoteleria.
  • Desenvolupar les competències professionals personals i interpersonals de l’alumnat, necessàries per assumir posicions de lideratge en el sector hoteler.