Hotel Management (English version) Especialització dins de Màster Universitari de Direcció Hotelera i de Restauració
M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Anglès

Partner companies