Fotografia de: Pla d'estudis | Innovació en Cuina Responsable

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Especialització dins de Màster Oficial en Gastronomia Sostenible
Propera convocatòria: Octubre 2021
 

COM ÉS LA METODOLOGIA DE L'ESPECIALITAT D'INNOVACIÓ EN CUINA RESPONSABLE?

El Màster pretén ajudar a potenciar el teu esperit emprenedor perquè siguis capaç de desenvolupar i llançar projectes turístics. Per a això, es treballen les habilitats relacionades amb l’emprenedoria mitjançant diferents eines i metodologies, entre les quals destaca l’aprenentatge per reptes ABR.

La formació és molt activa i participativa, l’estudiant és el centre del procés d’aprenentatge. Es potencia la participació activa a l’aula a través del learning by doing i la interacció entre alumnes.

Experimentaràs de primera mà l’emprenedoria i la innovació en projectes i empreses desenvolupant el teu propi projecte o una proposta intraemprenedora d’una empresa col·laboradora.

Es fonamenta en tres pilars:

ABR
Aquesta metodologia d’estudi es fonamenta en l’aprenentatge basat en reptes (ABR). Durant el curs hauràs de donar resposta a reptes plantejats per docents o organitzacions que formen part de la xarxa de partners del CETT-UB.

Així, aportaràs una solució concreta per a un entorn real. Institucions com Rusticae, Compass Group, Prezo o Vilaplana, entre d’altres, han format part dels desafiaments als quals han hagut de donar resposta els nostres estudiants.

ABP
Amb l’aprenentatge basat en projectes (ABP), tractaràs projectes transversals que donen resposta a un problema concret real del sector turístic. D’aquesta manera, desenvoluparàs competències de col·laboració, resolució de problemes i pensament crític, aplicades en un entorn de treball real. .

ESTUDIS DE CAS
Visitaràs diferents organitzacions i institucions del sector a Barcelona. Tindràs l’oportunitat d’aprendre i aplicar els conceptes gràcies a l’exposició de situacions reals de la mà dels seus mateixos responsables.

AVALUACIÓ

El Màster no té exàmens finals. L’avaluació es fa a partir del seguiment continu per part del professorat i la direcció del programa, així com la resolució de proves escrites individuals o grupals i l’elaboració de treballs durant el curs.

Especialitat d'Innovació en Cuina Responsable

Assignatures de l'especialitat d'Innovació en Cuina Responsable 15
Tècniques en cuina circular i inclusiva 6
Sisteme i processos en negocis sostenibles 4,5
Innovació aplicada a la cuina de substitució 4,5
Assignatures optatives lliures (ofertades a les dues especialitats del Màster) 6 ECTS
Investigació gastronòmica 6
Transformació digital i Gastronomia 3
Recursos per a l'emprenedoria en Gastronomia 3
Pràctiques en empresa* 6
Treball de Final de Máster 6

*Consistiran en realitzar pràctiques curriculars amb una durada mínima de 150 hores i una durada màxima de 900 hores.

TREBALL FINAL DE MÀSTER

La dimensió internacional, l’esperit emprenedor i l’empresa turística digital conformen tres dels principals objectius del Màster en Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics, i el TFM és l’instrument per sintetitzar aquests objectius.

El disseny de l’assignatura de Treball de Final de Màster (TFM) està vinculat directament al procés d’ensenyament-aprenentatge que caracteritza aquesta titulació pel que fa al desenvolupament transversal d’un projecte d’innovació en el sector turístic, al llarg del programa de Màster.

Els crèdits assignats a la matèria de Treball Final de Màster (6 ECTS) suposen la culminació de l’aprenentatge complet de l’estudiant al llarg del programa. Hi ha dues tipologies de TFM:

 1. Projectes d’emprenedoria: l’estudiant sintetitza un projecte desenvolupat en equip o individualment, i planteja estratègies i accions per llançar-lo al mercat. L’estructura del treball serà la d’un pla d’empresa:
 • Resum executiu
 • Anàlisi del mercat i competència
 • Pla estratègic
 • Pla de marketing
 • Pla d’operacions
 • Pla financer
 1. Projectes d’intraemprenedoria i innovació: l’estudiant sintetitza un projecte d’innovació per a una empresa, una institució o un organisme que planteja un repte relacionat amb:
 • Desenvolupament de nous serveis o productes
 • Creació de noves línies de negoci
 • Processos de Digitalització
 • Projectes de Marketing Digital
 • Desenvolupament de Plataformes Digitals

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries.
 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Com a característica diferencial al mercat, el CETT-UB consta d’un grup d’empreses pròpies dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, perquè apliquis aquests coneixements pràctics sense sortir del Campus:

 • Hotel Alimara
 • Residència Universitària Àgora BCN
 • Aula Restaurant
 • Summum Restaurant & Bar

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services, contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

En finalitzar el Màster, obtindràs la següent titulació segons l’especialitat escollida:

1) Titulació Oficial de la Universitat de Barcelona: Màster Universitari en Gastronomia Sostenible. Especialitat en:

 • Innovació en Cuina Responsable per la Universitat de Barcelona

Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Universitats, previ informe de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l’autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat al BOE de 18 d’octubre de 2014).

2) Titulació pròpia del CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality & Gastronomy: Màster Universitari en Gastronomia Sostenible. Especialitat en:

 • Innovació en Cuina Responsable pel CETT

3) Doble Especialització: cursar el Màster et permetrà fer, si ho vols, una segona especialitat dins del programa, que apareixerà en una titulació oficial. Cursar una doble especialitat ampliarà les teves competències i t’ajudarà a afrontar i adaptar-te de manera encara més sòlida a un mercat laboral dinàmic.

Codi RUCT:4317462