Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M In
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Titulació oficial

Al finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació:

Màster universitari en Direcció Hotelera i de la Restauració*

B.O.E. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, pe la que es publica el pla d'estudis de Màster en Direcció Hotelera i de la Restauració

Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014)