Fotografia de: Pla d'estudis | Màster Oficial en Gastronomia Sostenible

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis
Pla d'estudis
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Propera convocatòria: Octubre 2021
 

COM ÉS LA METODOLOGIA DEL MÀSTER OFICIAL EN GASTRONOMIA SOSTENIBLE?

El model d’aprenentatge d’aquest Màster utilitza eines que et permeten l’anàlisi i comprensió de tots aquells aspectes que relacionen sostenibilitat i gestió, des d’una visió de 360º dins de l’entorn gastronòmic.

Es tracta d’un sistema d’aprenentatge propi que s’enfoca en el fet que adquireixis les habilitats i competències per posicionar-te, de manera competitiva, en un entorn empresarial sostenible.

El Màster té un enfocament eminentment pràctic, learning by doing, tant per la metodologia utilitzada com per disposar d’espais on posar en pràctica idees i processos. A les nostres instal·lacions hi trobaràs centres d’aplicació (dos restaurants i una cafeteria), a més d’aules de cuina totalment equipades, un laboratori gastronòmic per fer investigació i aules d’anàlisi sensorial.

Es fonamenta en 4 pilars:

ABR
Aquesta metodologia d’estudi es fonamenta en l’Aprenentatge Basat en Reptes (ABR). Durant el curs hauràs de donar resposta a reptes reals plantejats per docents o organitzacions que formen part de la xarxa de partners del CETT.

ABP
Amb l’Aprenentatge basat en Projectes (ABP), tractaràs projectes transversals que donen resposta a un problema concret real del sector de la Gastronomia Sostenible. D’aquesta manera, desenvoluparàs competències de col·laboració, resolució de problemes i pensament crític, aplicades en un entorn de treball real.

FLIPPED CLASSROOM

L’Aula inversa o Flipped Classroom permet aprendre nous continguts en un entorn digital fora de l’aula, i després fer activitats de caràcter pràctic, de conceptualització, en grup o individualitzades, amb una tutorització del professorat a partir d’una documentació bàsica.

APRENENTATGE COL·LABORATIU

L’Aprenentatge Col·laboratiu utilitza el treball en equip de forma coordinada durant el procés d’aprenentatge, cosa que genera un traspàs de coneixements entre els diferents perfils i experiències professionals de l’alumnat, i del professorat/col·laboradors que t’acompanyaran durant el procés. Enriqueix, facilita el treball en equips multidisciplinaris, crea mentalitat empresarial. La col·laboració és un valor alineat amb els valors que sustenten la sostenibilitat.

AVALUACIÓ

L’avaluació del curs es fa a partir del teu seguiment continu per part de l’equip docent, la resolució de proves escrites i l’elaboració d’activitats i projectes.

Màster Oficial en Gastronomia Sostenible

Assignatures Obligatòries 33 ECTS
Processos gastronòmics, responsables i sostenibles 9
Desenvolupament de projectes gastronòmics sostenibles 6
Gestió eccnòmica de projectes gastronòmics 6
Innovació culinària sostenible i responsable 6
Tecnologia per a la sostenibilitat 6
Assignatures de l'especialitat de Gestió Gastronòmica Circular i Sostenible 15 ECTS
Cadena d'aprovisionamient 4,5
Comercialització i comunicació de projectes sostenibles 4,5
Disseny i gestió de negocis sostenibles 6
Assignatures optatives lliures (ofertades a les dues especialitats del Màster) 6 ECTS
Investigació gastronòmica 6
Transformació digital i Gastronomia 3
Recursos per a l'emprenedoria en Gastronomia 3
Pràctiques en empresa* 6
Treball de Final de Màster 6

*Consistiran en realitzar pràctiques curriculars amb una durada mínima de 150 hores i una durada màxima de 900 hores.

Assignatures de l'especialitat d'Innovació en Cuina Responsable 15 ECTS
Tècniques en cuina circular i inclusiva 6
Sistemes i processos en negocis sostenibles 4,5
Innovació aplicada a la cuina de substitució 4,5
Assignatures optatives lliures (ofertades a les dues especialitats del Màster) 6 ECTS
Investigació gastronòmica 6
Transformació digital i Gastronomia 3
Recursos per a l'emprenedoria en Gastronomia 3
Pràctiques en empresa* 6
Treball de Final de Màster 6

*Consistiran en realitzar pràctiques curriculars amb una durada mínima de 150 hores i una durada màxima de 900 hores.

TREBALL FINAL DE MÀSTER

La dimensió internacional, l’esperit emprenedor i l’empresa turística digital conformen tres dels principals objectius del Màster en Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics, i el TFM és l’instrument per sintetitzar aquests objectius.

El disseny de l’assignatura de Treball de Final de Màster (TFM) està vinculat directament al procés d’ensenyament-aprenentatge que caracteritza aquesta titulació pel que fa al desenvolupament transversal d’un projecte d’innovació en el sector turístic, al llarg del programa de Màster.

Els crèdits assignats a la matèria de Treball Final de Màster (6 ECTS) suposen la culminació de l’aprenentatge complet de l’estudiant al llarg del programa. Hi ha dues tipologies de TFM:

 1. Projectes d’emprenedoria: l’estudiant sintetitza un projecte desenvolupat en equip o individualment, i planteja estratègies i accions per llançar-lo al mercat. L’estructura del treball serà la d’un pla d’empresa:
 • Resum executiu
 • Anàlisi del mercat i competència
 • Pla estratègic
 • Pla de marketing
 • Pla d’operacions
 • Pla financer
 1. Projectes d’intraemprenedoria i innovació: l’estudiant sintetitza un projecte d’innovació per a una empresa, una institució o un organisme que planteja un repte relacionat amb:
 • Desenvolupament de nous serveis o productes
 • Creació de noves línies de negoci
 • Processos de Digitalització
 • Projectes de Marketing Digital
 • Desenvolupament de Plataformes Digitals

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries.
 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari.

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

Com a característica diferencial al mercat, el CETT-UB consta d’un grup d’empreses pròpies dedicades a la formació i a l’oferta de serveis d’hoteleria i turisme de qualitat, perquè apliquis aquests coneixements pràctics sense sortir del Campus:

 • Hotel Alimara
 • Residència Universitària Àgora BCN
 • Aula Restaurant
 • Summum Restaurant & Bar

Si vols més informació, visita l’espai de Career Services, contacta amb nosaltres a través del correu electrònic careerservices@cett.cat o també ens pots visitar a la primera planta del Campus.

Coneix algunes de les nostres empreses col·laboradores

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P
R
S
T

En finalitzar el Màster, obtindràs la següent titulació segons l’especialitat escollida:

1) Titulació Oficial de la Universitat de Barcelona: Màster Universitari en Gastronomia Sostenible. Especialitat en:

 • Gestió Gastronòmica Circular i Accessible per la Universitat de Barcelona
 • Innovació en Cuina Responsable per la Universitat de Barcelona

Obtinguda la verificació del pla d’estudis pel Consell d’Universitats, previ informe de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l’autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat al BOE de 18 d’octubre de 2014).

2) Titulació pròpia del CETT, Barcelona School of Tourism, Hospitality & Gastronomy: Màster Universitari en Gastronomia Sostenible. Especialitat en: Gestió Gastronòmica Circular i Accessible pel CETT Innovació en Cuina Responsable pel CETT

3) Doble Especialització: cursar el Màster et permetrà fer, si ho vols, una segona especialitat dins del programa, que apareixerà en una titulació oficial. Cursar una doble especialitat ampliarà les teves competències i t’ajudarà a afrontar i adaptar-te de manera encara més sòlida a un mercat laboral dinàmic.

Codi RUCT:4317462