Fotografia de: Mòdul Aplicació de Tècniques de Revenue Management | Mòdul Aplicació de Tècniques de Revenue Management

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Mòdul Aplicació de Tècniques de Revenue Management

Mòdul Aplicació de Tècniques de Revenue Management

Propera convocatòria: 22/11/2021
 

 Objectius

 • Dotar els alumnes dels coneixements necessaris per a la gestió de la rendibilitat d'un allotjament hoteler o turístic.

 • Integrar el funcionament de les eines necessàries per a l'optimització de les vendes en els establiments hotelers i turístics per a cada tipologia de client.

 • Establir les pautes de funcionament dels diferents instruments de gestió del Revenue Management en l'àmbit de l'hoteleria.

 • Descobrir la necessitat d'implementar les tècniques del Revenue Management de manera ajustada a les especificitats de cada establiment hoteler.

 • Capacitar professionalment a l'alumnat amb les eines de gestió d'oferta - demanda, upselling i cross-selling per a una bona gestió de les vendes dels establiments hotelers o turístics.

 • Oferir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als actuals models de gestió i rendibilitat hotelera.

 Competències

 • Identificar les principals eines d'administració i gestió de revenue en hotels.

 • Aplicar amb criteri els programes informàtics més adequats atenent a la tipologia d'hotel.

 • Seleccionar els canals de distribució en línia més idonis per a una correcta optimització dels ingressos de l'hotel.

 • Reconèixer la importància de la Reputació Online en els hotels.

 • Organitzar i desenvolupar les pautes clau per al bon funcionament del departament del revenue.


 

Aquest curs expert universitari va dirigit principalment a: 

 • Directors d'hotels i d'altres establiments d'allotjament turístic que requereixin d'una perspectiva general del Revenue Management per tenir una visió més específica de la potencialitat de la seva aplicació i del retorn de la inversió. 

 • Professionals del sector que necessitin tenir una visió general de les claus per a una gestió eficient dels ingressos en els allotjaments hotelers. 

 • Professionals del sector hoteler i d'establiments turístics que vulguin aprendre i conèixer les bases tècniques i dinàmiques reals del Revenue Management

 • Professionals del món del turisme que vulguin especialitzar-se com Revenue Manager

 • Persones que tinguin interès en adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a la correcta gestió del Revenue Management.

 

Raons per cursar el curs

Actualment, es requereixen professionals altament qualificats dins de l’àmbit de l’allotjament turístic capacitats per a gestionar la rendibilitat de la productividad dels establiments d’allotjament turístics, enfocant  la comercialització en el client i la seva sensibilitat vers el producte i preu. Aquests professionals han de dominar les tècniques fonamentals del  Revenue Management i per això compten ara amb una formació de qualitat en un centre internacional de formació referent en el sector turístic com és el CETT, adscrit a la Universitat de Barcelona.

Aquest curs permet a tots aquells professionals del sector interessats en el Hotel Revenue Management, conciliar fàcilment els estudis amb la seva vida personal i professional gràcies a la comoditat que ofereix la formació virtual a distància.

 

Programa

10 Crèdits Europeus ECTS

Mòdul 2 - Aplicació de tècniques de Revenue Management

Tema Assignatura
Tema 1. Les gestions bàsiques del Revenue Management i les diferents eines de suport.
Tema 2. Software de Revenue Management: Necessitats bàsiques de gestió.
Tema 3. Com gestionar la Distribució Online amb l'objectiu de maximitzar els ingressos.
Tema 4. Incidència de la Reputació Online en la fidelització del client i la gestió d'ingressos.
Tema 5. Estudi de cas.

Professorat

AUTORS: ESTHER VELASCO i GLÒRIA SANMARTIN

TUTORA: ESTHER VELASCO

Metodologia

El curs segueix la metodologia d'educació en línia. Amb aquest tipus de formació es pretén que els participants siguin els protagonistes del seu procés d'aprenentatge. De la mateixa manera, la formació en línia permet una flexibilització horària per adaptar l'aprenentatge a les necessitats específiques dels participants, respectant sempre els temps pautats proposats en la planificació del curs. El campus virtual és l'espai principal en què els estudiants posaran en pràctica el seu aprenentatge, de manera individual i amb el suport continu de l'equip docent. Durant el curs els estudiants compten amb el suport constant de coordinació acadèmica i de l’equip docent, qui a més guiarà els participants pels diferents continguts educatius, orientant-los a avançar correctament en el seu aprenentatge i garantir l’aprofitament òptim del mateix.

Avaluació

L'avaluació es realitzarà seguint el format d'avaluació contínua. Aquesta avaluació es basa en el treball desenvolupat pels participants a cadascun dels temes del curs, aplicant els coneixements i les habilitats adquirides durant el recorregut docent del mateix, a través de la realització d'activitats d’aprofundiment i l’estudi de casos. L’avaluació del curs es contínua i es fonamenta en dos recursos:

 1. Les activitats d’aprofundiment. En aquestes activitats d’anàlisi i reflexió l’alumnat posa de manifest l’aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul.

 2. Les activitats de debat. La realització d’aquests debats es durà a terme a l’espai fòrum de l’Aula Virtual . La participació a aquests debats té l’objectiu de facilitar la interacció entre l’alumnat i la resta de participants