Fotografia de: Objectius i Competències | Mòdul Aplicació de Tècniques de Revenue Management

Universitat de Barcelona
Objectius i Competències

Objectius i Competències

Propera convocatòria: 22/11/2021
 

 Objectius

 • Dotar els alumnes dels coneixements necessaris per a la gestió de la rendibilitat d'un allotjament hoteler o turístic.

 • Integrar el funcionament de les eines necessàries per a l'optimització de les vendes en els establiments hotelers i turístics per a cada tipologia de client.

 • Establir les pautes de funcionament dels diferents instruments de gestió del Revenue Management en l'àmbit de l'hoteleria.

 • Descobrir la necessitat d'implementar les tècniques del Revenue Management de manera ajustada a les especificitats de cada establiment hoteler.

 • Capacitar professionalment a l'alumnat amb les eines de gestió d'oferta - demanda, upselling i cross-selling per a una bona gestió de les vendes dels establiments hotelers o turístics.

 • Oferir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als actuals models de gestió i rendibilitat hotelera.

 Competències

 • Identificar les principals eines d'administració i gestió de revenue en hotels.

 • Aplicar amb criteri els programes informàtics més adequats atenent a la tipologia d'hotel.

 • Seleccionar els canals de distribució en línia més idonis per a una correcta optimització dels ingressos de l'hotel.

 • Reconèixer la importància de la Reputació Online en els hotels.

 • Organitzar i desenvolupar les pautes clau per al bon funcionament del departament del revenue.