Fotografia de: Objectius i Competències | Mòdul Aplicació de Tècniques de Revenue Management
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica

Mòdul Aplicació de Tècniques de Revenue Management

Aquest programa formatiu està enfocat des de la visió més pràctica del Revenue Management. S’ofereixen continguts relacionats amb el coneixement de tècniques de revenue en hotels, l’aplicabilitat de software específic i la rellevància d’una bona gestió de la distribució a l’hora d’optimitzar els ingressos de l’hotel. Tanmateix, s’exposarà la importància que te la gestió òptima de la Reputació Online de l’establiment turístic per a realitzar la estratègia de revenue

Es proposa una metodologia teòrico-pràctica, fonamentada en la resolució d’un “estudi de cas” basat en una empresa i situació real amb l’objectiu de que l’alumnat reflexioni i plantegi solucions aplicant els coneixements i habilitats adquirides durant el curs.


Informació general

Modalitat: Online
Durada: 5 setmanes (10 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 990 €
Matricula't