Fotografia de: Mòdul d' Enologia | Mòdul d' Enologia

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Mòdul d' Enologia

Mòdul d' Enologia

Especialització dins de Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Propera convocatòria: 15/11/2021
 

 Objectius

 • Identificar els components del most des del punt de vista del viticulltor.

 • Conèixer els procediments i les transformacions que es produeixen en les diferents vinificacions.

 • Conèixer els diferents sistemes de maduració i envelliment d'un vi.

 • Entendre la relació directa que hi ha entre l’elaboració d’un vi i la qualitat del producte final.

 • Identificar els components del vi des de la vessant nutricional.

 

Raons per cursar el curs

 • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)
 • Tutorització i seguiment de l'alumnat de forma personalitzada per part del professorat del CETT amb reconegut prestigi acadèmic.
 • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.
 • Formació flexible, online i modular, en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.
 

Programa

 1. Introducció

 2. El fruit 

 3. Vinificació

 4. La verema

 5. L' anhídrid sulfurós

 6. La fermentació alcohòlica i malolàctica

 7. Tipologies de vinificació

 8. Clarificació, estabilització i filtració dels vins

 9. Vi, alimentació i salut

Professorat

AUTOR: JOSEP ESCUDERO RIVAS
DOCENT: ALICIA SOLÉ VIYUELA

Metodologia

La realització dels mòduls es desenvoluparà mitjançant la metodologia de l’educació a distància. Amb aquest tipus de formació es pretén que l'estudiant sigui el protagonista de la seva formació, amb horaris totalment flexibles i adaptant els coneixements a les necessitats de l'alumne.

L’estudiant disposarà del recolzament d’un tutor i d’experts en els continguts, i mitjançant el campus virtual podrà desenvolupar el seu aprenentatge de forma tutelada o autònoma, quan les eines i el plantejament ho requereixi.

Els mòduls són impartits per a un equip de professors i professionals en actiu de l’àmbit de l’enologia, així com coordinadors responsables dels mòduls, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un seguiment i aprofitament òptim del curs.

Avaluació

L’avaluació del mòdul es fonamenta en tres recursos:

 1. Les activitats bàsiques de comprensió. Aquestes es proposen al llarg del mòdul i són activitats amb diferent nivell de dificultat i format que asseguren la comprensió del corpus teòric i l’adquisició dels coneixements necessaris. Aquestes activitats permeten la identificació i comprensió dels continguts. La majoria són de resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades pel docent- tutor de cada mòdul. Es compta també amb activitats de preguntes de resposta alternativa en format d’autotest i que són realitzades per l’alumnat.

 2. Les activitats d’aprofundiment són activitats d’anàlisi i reflexió en que l’alumnat posa de manifest l’aprenantatge i la correcta interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul. Comporten una resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades sempre pel docent tutor.

 3. Els debats plantejats a l’espai fòrum són de caràcter obligatori. La participació a aquests debats facilita la interacció entre l’alumnat i la resta de participants al campus virtual, com són els professionals experts i els docents.