Fotografia de: Contingut i Professorat | Mòdul d' Enologia

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica > Mòdul d' Enologia > Pla docent >
Contingut i Professorat

Contingut i Professorat

Especialització dins de Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Propera convocatòria: 15/11/2021
 

Programa

  1. Introducció

  2. El fruit 

  3. Vinificació

  4. La verema

  5. L' anhídrid sulfurós

  6. La fermentació alcohòlica i malolàctica

  7. Tipologies de vinificació

  8. Clarificació, estabilització i filtració dels vins

  9. Vi, alimentació i salut

Professorat

AUTOR: JOSEP ESCUDERO RIVAS
DOCENT: ALICIA SOLÉ VIYUELA