Fotografia de: Perfil de sortida | Mòdul de Barista
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Perfil de sortida
Especialització dins de Diploma Superior en Cocteleria i Mixologia

Perfil de sortida

  • Saber identificar una bona execució i manipulació, i un bon origen del producte del cafè.
  • Conèixer i dominar l'ús de nous estris, aparells i maquinària emprats en una cocteleria i una cafeteria.
  • Identificar les diferents zones de producció del cafè a nivell nacional i internacional, i conèixer les seves normes reguladores.
  • Conèixer i aprendre a elaborar cocteleria amb el producte del cafè i infusions com a base principal d’aquesta elaboració