Fotografia de: Metodologia i avaluació | Mòdul de Cocteleria i Orígens
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Diploma Superior en Cocteleria i Mixologia

Metodologia i avaluació

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia d’aprenentatge del mòdul està basada en:

  • La combinació d’explicacions teòriques i l’aplicació pràctica, que es materialitza en la realització de cocktails representatius de cadascuna de les èpoques del món bartender.
  • En les sessions d’anàlisi sensorial es realitzen diferents tastos per aplicar la metodologia del tast i treballar el vocabulari específic.
  • Es fomenta de manera especial la participació de l’alumnat i la discussió sobre els temes proposats.
  • Les sessions per assolir experiència amb els utensilis són totalment pràctiques i repetitives, per assolir adequadament els moviments i formar una base ferma que es tradueixi posteriorment en un estil propi.

Sistema d'avaluació

L’adquisició de coneixements en aquesta matèria s’avalua mitjançant els elements tradicionals de les proves objectives. Per al mesurament dels resultats d’aprenentatge individual, es realitzen proves escrites de coneixements i exercicis individuals orientats a la recerca d’informació, el raonament i l’anàlisi crítica.

També es té en compte, des d’una perspectiva qualitativa, la participació activa del participant a l’aula (comentaris i activitats complementàries).