Fotografia de: Mòdul de Geografia vinícola nacional | Mòdul de Geografia vinícola nacional

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Mòdul de Geografia vinícola nacional

Mòdul de Geografia vinícola nacional

Especialització dins de Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Propera convocatòria: 21/02/2022
 

Objectius

 • Conèixer i identificar les zones vinícoles de la geografia espanyola.
 • Identificar les varietats autòctones i foranes de raïm més utilitzades en l'elaboració de vins.
 • Conèixer i saber interpretar la normativa legislativa en l'àmbit de la comercialització de vins espanyols.
 • Identificar i determinar les característiques organolèptiques dels vins més rellevants de l’àmbit nacional classificats per zones de producció.
 

Raons per cursar el curs

 • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)
 • Tutorització i seguiment de l'alumnat de forma personalitzada per part del professorat del CETT amb reconegut prestigi acadèmic.
 • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.
 • Formació flexible, online i modular, en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.
 

A qui va dirigit

 • Professionals de l'àmbit de la restauració i/o professionals de sectors vinculats a l'àmbit de l'alimentació i les begudes.

 • Tècnics en restauració o aficionats al vi.

 • Diplomats o graduats en Turisme.

 • Llicenciats, diplomats i/o graduats universitaris interessats en especializar-se en aquesta àrea.

 

Programa

 1. Introducció a la geografia vinícola espanyola.
 2. L'Atlàntic i la cornisa cantàbrica.
 3. Valle del Duero, Castilla-La Mancha i l'altiplà.
 4. Centre de la vall de l'Ebre.
 5. Catalunya i el sudest.
 6. Andalusia.
 7. Els arxipèlags.

Professorat

AUTOR: JUAN LUIS ASENJO ACOSTA

DOCENTS: CAROLA SITJAS BOSCH

Metodologia

La realització dels mòduls es desenvoluparà mitjançant la metodologia de l’educació a distància. Amb aquest tipus de formació es pretén que l'estudiant sigui el protagonista de la seva formació, amb horaris totalment flexibles i adaptant els coneixements a les necessitats de l'alumne.

L’estudiant disposarà del recolzament d’un tutor i d’experts en els continguts, i mitjançant el campus virtual podrà desenvolupar el seu aprenentatge de forma tutelada o autònoma, quan les eines i el plantejament ho requereixi.

Els mòduls són impartits per a un equip de professors i professionals en actiu de l’àmbit de l’enologia, així com coordinadors responsables dels mòduls, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un seguiment i aprofitament òptim del curs.

Avaluació

L’avaluació del mòdul es fonamenta en tres recursos:

 1. Les activitats bàsiques de comprensió. Aquestes es proposen al llarg del mòdul i són activitats amb diferent nivell de dificultat i format que asseguren la comprensió del corpus teòric i l’adquisició dels coneixements necessaris. Aquestes activitats permeten la identificació i comprensió dels continguts. La majoria són de resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades pel docent- tutor de cada mòdul. Es compta també amb activitats de preguntes de resposta alternativa en format d’autotest i que són realitzades per l’alumnat.

 2. Les activitats d’aprofundiment són activitats d’anàlisi i reflexió en que l’alumnat posa de manifest l’aprenantatge i la correcta interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul. Comporten una resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades sempre pel docent tutor.

 3. Els debats plantejats a l’espai fòrum són de caràcter obligatori. La participació a aquests debats facilita la interacció entre l’alumnat i la resta de participants al campus virtual, com són els professionals experts i els docents.