Fotografia de: Objectius | Mòdul de Gestió i Màrqueting a la cocteleria
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius
Especialització dins de Diploma Superior en Cocteleria i Mixologia

Objectius

 • Conèixer les bases sobre les quals es fonamenta una correcta estratègia empresarial en el sector de la restauració.
 • Conèixer les bases per a la implementació d’un sistema de qualitat que garanteixi un disseny, desenvolupament i control dels processos amb orientació a la satisfacció del client.
 • Utilitzar DAFO com a eina bàsica d’anàlisi i plantejament de l’estratègia.
 • Introduir de forma general els criteris de qualitat en els processos de producció i en tota la documentació interna derivada d’aquests.
 • Analitzar la gestió de magatzems i control d’estocs. Enumerar els criteris de selecció dels proveïdors i de les primeres matèries necessàries per a la producció.
 • Analitzar els aspectes relacionats amb una correcta planificació de les comandes.
 • Conèixer aspectes bàsics de la gestió dels recursos humans, com la motivació i el lideratge.
 • Verificar les condicions tècnic-sanitàries i de seguretat de les diferents zones d’acord amb la reglamentació higiènic-alimentària.
 • Conèixer, detectar i prevenir possibles riscos laborals als centres de treball.
 • Definir els procediments necessaris de neteja d’estris i equips utilitzats en la manipulació de gèneres en funció de la normativa reglamentària
 • Conèixer les diferents tipologies del client, les seves característiques i el tracte adequat per cadascun d’ells
 • Aprendre a crear una bona oferta de cocteleria per a locals, amb les bases d’un estudi de mercat.
 • Conèixer totes les possibilitats de negoci i punts de venda que poden sorgir de la cocteleria, com ara càterings, tallers, barres, etc.