Fotografia de: Presentació | Mòdul de Gestió i Màrqueting en la Cocteleria
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Presentació
Especialització dins de Diploma Superior en Cocteleria i Mixologia

Presentació

La viabilitat d’un negoci va més enllà de dominar les tècniques i els productes que s’hi utilitzen. En el cas de les cocteleries i barres en negocis gastronòmics, es necessita disposar de les eines i els coneixements necessaris per dotar-los de bases sòlides que permetin gestionar els projectes de manera eficient.

El mòdul de Gestió i Màrqueting en la Cocteleria et dotarà de la formació necessària sobre els recursos per a la gestió integral d’un establiment, des de saber fer escandalls per a una correcta gestió econòmica fins a la gestió de l’equip humà.

Dins del mòdul també es fomenta el treball de la psicologia del client, partint de la definició dels diferents perfils que s’han de tenir en compte en el servei de barra, per satisfer-ne les necessitats i les peticions. Tot, embolcallat amb les propostes d’un correcte disseny pràctic i estètic de l’estació de cocteleria, així com l’estudi d’ambients per idear una cocteleria adaptada a les nostres necessitats i les demandes del públic potencial.