Fotografia de: Módul de Productes i vins especials | Módul de Productes i vins especials

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Módul de Productes i vins especials

Módul de Productes i vins especials

Especialització dins de Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Propera convocatòria: 28/03/2022
 

Objectius

 • Identificar els diferents productes gastronòmics i les seves apreciacions organolèptiques.

 • Reconèixer la qualitat dels productes i el tipus de servei que millor s'hi escaigui.

 • Establir l’òptim maridatge entre els productes i els vins o begudes en general.

 

Raons per cursar el curs

 • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)
 • Tutorització i seguiment de l'alumnat de forma personalitzada per part del professorat del CETT amb reconegut prestigi acadèmic.
 • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.
 • Formació flexible, online i modular, en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.
 

A qui va dirigit

 • Professionals de l'àmbit de la restauració i/o professionals de sectors vinculats a l'àmbit de l'alimentació i les begudes.

 • Tècnics en restauració o aficionats al vi.

 • Diplomats o graduats en Turisme.

 • Llicenciats, diplomats i/o graduats universitaris interessats en especializar-se en aquesta àrea.

 

Temàtica

 1. Els vins escumosos

 2. La fortificació: Jerez, Oporto, Madeira i Vin Doux Naturel (VDN)

 3. Les cerveses

 4. Els vermuts

 5. Els vinagres

 6. Els olis

 7. Els cafès, els tes i les infusions

Professors

AUTORS: ALÍCIA SOLÉ VIYUELA, CAROLA SITJAS BOSCH i FRANCESC XAVIER AYALA COTS

DOCENTS: ALICIA SOLÉ VIYUELA  Y JOAN LLUÍS GÓMEZ CONDE

Metodologia

La realització dels mòduls es desenvoluparà mitjançant la metodologia de l’educació a distància. Amb aquest tipus de formació es pretén que l'estudiant sigui el protagonista de la seva formació, amb horaris totalment flexibles i adaptant els coneixements a les necessitats de l'alumne.

L’estudiant disposarà del recolzament d’un tutor i d’experts en els continguts, i mitjançant el campus virtual podrà desenvolupar el seu aprenentatge de forma tutelada o autònoma, quan les eines i el plantejament ho requereixi.

Els mòduls són impartits per a un equip de professors i professionals en actiu de l’àmbit de l’enologia, així com coordinadors responsables dels mòduls, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un seguiment i aprofitament òptim del curs.

Avaluació

L’avaluació del mòdul es fonamenta en tres recursos:

 1. Les activitats bàsiques de comprensió. Aquestes es proposen al llarg del mòdul i són activitats amb diferent nivell de dificultat i format que asseguren la comprensió del corpus teòric i l’adquisició dels coneixements necessaris. Aquestes activitats permeten la identificació i comprensió dels continguts. La majoria són de resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades pel docent- tutor de cada mòdul. Es compta també amb activitats de preguntes de resposta alternativa en format d’autotest i que són realitzades per l’alumnat.

 2. Les activitats d’aprofundiment són activitats d’anàlisi i reflexió en que l’alumnat posa de manifest l’aprenantatge i la correcte interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul. Comporten una resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades sempre pel docent tutor.

 3. Els debats plantejats a l’espai fòrum són de caràcter obligatori. La participació en aquests debats facilita la interacció entre l’alumnat i la resta de participants al campus virtual, com són els professionals experts i els docents.