Fotografia de: Objectius i Competències | Módul de Productes i vins especials
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius i Competències

Objectius i Competències

Objectius

  • Identificar els diferents productes gastronòmics i les seves apreciacions organolèptiques.

  • Reconèixer la qualitat dels productes i el tipus de servei que millor si escaigui.

  • Establir l’òptim maridatge entre els productes i els vins o begudes en general.