Fotografia de: Raons per cursar-lo  | Módul de Productes i vins especials
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Raons per cursar-lo
Especialització dins de Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Propera convocatòria: 19/04/2021

Raons per cursar-lo

Raons per cursar el curs

  • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)
  • Tutorització i seguiment de l'alumnat de forma personalitzada per part del professorat del CETT amb reconegut prestigi acadèmic.
  • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.
  • Formació flexible, online i modular, en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.