Fotografia de: Mòdul de Viticultura | Mòdul de Viticultura

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Mòdul de Viticultura

Mòdul de Viticultura

Especialització dins de Curs d'Iniciació a la Sommelieria
 

 Objectius

 • Conèixer les diferències entre les diferents varietats de raïm.

 • Identificar els factors de qualitat d’una vinya.

 • Conèixer el cicle anual de la producció del raïm.

 • Reconèixer les malalties de la vinya i el seu possible tractament.

 

A qui va dirigit

 • Professionals de l'àmbit de la restauració i/o professionals de sectors vinculats a l'àmbit de l'alimentació i les begudes.

 • Tècnics en restauració o aficionats al vi.

 • Diplomats o graduats en Turisme.

 • Llicenciats, diplomats i/o graduats universitaris interessats en especializar-se en aquesta àrea.

 

Raons per cursar el curs

 • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)
 • Tutorització i seguiment de l'alumnat de forma personalitzada per part del professorat del CETT amb reconegut prestigi acadèmic.
 • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.
 • Formació flexible, online i modular, en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.
 

Programa

 1. Història i orígens del vi 

 2. Principis bàsics d'ampelografia

 3. Plantació de la vinya

 4. El cicle biològic i vegetatiu, nutrició i maduració

 5. Influència del clima, el sòl i les malaties de la planta

 6. Influència del factor humà

Professorat

AUTOR: JOT CAMPS FERRER

DOCENT: BLANCA OZCÁRIZ RAVENTÓS

Metodologia

La realització dels mòduls es desenvoluparà mitjançant la metodologia de l’educació a distància. Amb aquest tipus de formació es pretén que l'estudiant sigui el protagonista de la seva formació, amb horaris totalment flexibles i adaptant els coneixements a les necessitats de l'alumne.

L’estudiant disposarà del recolzament d’un tutor i d’experts en els continguts, i mitjançant el campus virtual podrà desenvolupar el seu aprenentatge de forma tutelada o autònoma, quan les eines i el plantejament ho requereixin.

Els mòduls són impartits per a un equip de professors i professionals en actiu de l'àmbit de l'enologia, així com coordinadors responsables dels mòduls, amb la funció principal de dinamitzar el procés formatiu, garantint un seguiment i aprofitament òptim del curs.

Avaluació

L’avaluació del mòdul està basada en una metodologia d’avaluació continua pensada per l’educació a distància en línia i que es fonamenta en tres recursos:

 1. Les activitats bàsiques de comprensió. Aquestes es proposen al llarg del mòdul i són activitats amb diferent nivell de dificultat i format que asseguren la comprensió del corpus teòric i l’adquisició dels coneixements necessaris. Aquestes activitats permeten la identificació i comprensió dels continguts. La majoria són de resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades pel docent- tutor de cada mòdul. Es compta també amb activitats de preguntes de resposta alternativa en format d’autotest i que són realitzades per l’alumnat.

 2. Les activitats d’aprofundiment són activitats d’anàlisi i reflexió en que l’alumnat posa de manifest l’aprenantatge i la correcta interpretació dels continguts i coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del mòdul. Comporten una resposta oberta per part de l’alumnat i són avaluades sempre pel docent tutor.

 3. Els debats plantejats a l’espai fòrum són de caràcter obligatori. La participació a aquests debats facilita la interacció entre l’alumnat i la resta de participants al campus virtual, com són els professionals experts i els docents.