Fotografia de: Objectius | Mòdul de Viticultura
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius

Objectius

 Objectius

  • Conèixer les diferències entre les diferents varietats de raïm.

  • Identificar els factors de qualitat d’una vinya.

  • Conèixer el cicle anual de la producció del raïm.

  • Reconèixer les malalties de la vinya i el seu possible tractament.