Fotografia de: Introducció | Mòdul de Viticultura
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Introducció
Especialització dins de Curs d'Iniciació a la Sommelieria
Propera convocatòria: Març 2021

Introducció