Fotografia de: Objectius i Competències | Mòdul Fonaments del Revenue Management

Universitat de Barcelona
Objectius i Competències

Objectius i Competències

Propera convocatòria: Octubre 2021
 

 Objectius

  • Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a la gestió de la rendibilitat d’un allotjament hoteler o turístic.

  • Integrar el funcionament de les eines necessàries per a l’optimització de les vendes en  els establiments hotelers i turístics per a cada tipologia de client.

  • Establir les pautes de funcionament dels diferents instruments de gestió del Revenue Management en l’àmbit de l’hoteleria.

  • Descobrir la necessitat d’implementar les tècniques del Revenue Management de manera ajustada a les especificitats de cada establiment hoteler.

  • Capacitar professionalment a l’alumnat amb les eines de gestió d’oferta/demanda, upselling i crossselling per a una bona gestió de les vendes d’establiments hotelers o turístics.

  • Oferir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als actuals models de gestió i rendibilitat hotelera.

 Competències

  • Orientar-se al client.

  • Presa de decisions i resolució dels problemes, interpretant i evaluant amb esperít crítico els resultats obtinguts.

  • Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la informació en turisme.

  • Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics