Fotografia de: Objectius | Postgrau de Wedding & Social Event Management
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius
Propera convocatòria: 11/10/2021

Objectius

  • Conèixer les diferents tipologies de casaments i altres esdeveniments socials, així com les seves característiques específiques.
  • Aprendre a dissenyar una proposta d'esdeveniment única i exclusiva a partir de l'anàlisi del client i de les seves necessitats.
  • Conèixer els fonaments per a la creació, la gestió i la comercialització d'un negoci o empresa de casaments i altres esdeveniments no corporatius.
  • Orientar en la creació de la pròpia marca personal com a wedding & social__events planner, i convertir-la en una empresa d'èxit.
  • Identificar i aplicar les tècniques i eines de planificació, organització i execució d'un esdeveniment.
  • Identificar les últimes tendències i els serveis externs relacionats amb la gestió de casaments, el protocol i els esdeveniments socials que són clau per a una experiència memorable.
  • Aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en el Taller de somnis, el projecte d'aplicació i pràctica professional del postgrau.