Postgrau de Wedding & Social Event Management

M
Modalitat: Online
Durada: 1 curs (30 ECTS)
Hores: 750 hores
Idiomes: Castellà

Durada

El programa s’emmarca en nou mesos amb una càrrega acadèmica de 30 ECTS i una duració de 750 hores, de les quals 375 corresponen a docència en línia i 375 a treball autònom d'estudi i realització de projectes avaluables.