Postgrau de Wedding & Social Event Management

M
Modalitat: Online
Durada: 1 curs (30 ECTS)
Hores: 750 hores
Idiomes: Castellà

Metodologia i avaluació

Metodologia

El programa es desenvolupa seguint una metodologia dinàmica, flexible i d'aprenentatge guiat, adaptat a les necessitats educatives de l'alumnat. A través de mòduls educatius, obtindràs les competències clau per a portar a terme tots els processos i fases de creació d'un esdeveniment social o boda: des de la primera pressa de contacte amb el client fins a la posada en escena de l'esdeveniment, passant per la captació i anàlisi de tots els agents externs que s'involucren en una activitat d'aquestes característiques. A més a més, aprendràs les bases i els mitjans per a posar en marxa un negoci, dissenyar un pla de màrqueting i crear la teva pròpia empresa. Finalment, desenvoluparàs un projecte d'aplicació pràctica i de caràcter transversal per a donar resposta a situacions reals que pots trobar al teu futur professional.

Avaluació

L'avaluació del curs és contínua. L'alumnat realitza un nombre d'activitats avaluables, individuals o en grup, que il·lustren les temàtiques de cada mòdul i que els docents avaluen de manera progressiva. Cada activitat té assignat un percentatge sobre la nota final del mòdul que respon a la dificultat i el temps requerit per a realitzar-la. En cada programa docent, s'identifiquen els percentatges i les dates d'entrega de les activitats, perquè l'alumnat pugui gestionar bé el temps de dedicació. A continuació s'indiquen les activitats avaluables:

  • Activitats d'aprofundiment. Es tracta d'activitats d'anàlisi i reflexió en què l'alumnat posa de manifest l'aprenentatge i la correcta interpretació dels continguts i els coneixements adquirits durant el desenvolupament de cada mòdul. En aquest tipus d'activitat es proposen estudis de cas, reflexions sobre articles i dinàmiques de grup.
  • Debats virtuals sobre temàtiques del mòdul. Els debats plantejats a l'espai fòrum són de caràcter obligatori i, per tant, avaluables. A l'avaluació, es tindran en compte els següents criteris: participació activa, respostes raonades i caràcter proactiu durant el debat.
  • Projecte d'aplicació professional.