Fotografia de: Programa | Postgrau de Wedding & Social Event Management
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Programa
Propera convocatòria: 11/10/2021

Programa

ITINERARI 1. WEDDING & EVENT DESIGN - 17 ECTS

Mòdul 1. Fonaments del casament i els esdeveniments socials - 6 ECTS

 • Introducció a la professió de wedding & social events planner
 • La indústria dels casaments i els esdeveniments socials
 • Història dels casaments
 • Tipus de casaments
 • Altres esdeveniments socials
 • Glossari de conceptes bàsics

Mòdul 2. Disseny del concepte de casaments i esdeveniments socials - 5 ECTS

 • Gestió d'experiències. El client en el centre del procés de disseny
 • Gestió de clients en empreses de serveis
 • Disseny de la proposta d'esdeveniment. Conceptes i eines

Mòdul 3. Estratègies de màrqueting i business management - 6 ECTS

 • El business plan. Aspectes clau per a la creació i la gestió d'empreses
 • Branding & personal branding: creació d'una marca personal amb èxit
 • Segmentació, posicionament i recerca de vetes de mercat
 • Desenvolupament del pla de màrqueting d'una empresa d'esdeveniments

ITINERARI 2. WEDDING & EVENT PLANNING - 13 ECTS

Mòdul 4. Wedding management: la gestió del casament i de l'esdeveniment social - 5 ECTS

 • Fases per a una bona planificació
 • Direcció i control de l'esdeveniment
 • COVID-19 i els esdeveniments. Gestió post-COVID-19
 • Les etapes de l'esdeveniment. Eines de control
 • Protocol de prioritats
 • Selecció i gestió de proveïdors
 • El dia D. El dia de l'esdeveniment
 • Consideracions legals prèvies a organitzar un esdeveniment social

Mòdul 5. Serveis essencials, actors i serveis externs - 5 ECTS

 • Serveis d'allotjament i de restauració
 • Serveis i mètodes de reproducció i projecció d'imatges, so i telecomunicacions
 • Mètodes i tecnologies de gestió i control d'accessos
 • Serveis i sistemes de muntatge d'estands i exposicions
 • Serveis d'animació cultural i producció d'espectacles
 • Transport d'accés a la seu de l'esdeveniment i transport intern col·lectiu
 • Serveis de disseny, edició i impressió de materials gràfics, audiovisuals i digitals
 • Altres serveis
 • Tècniques de negociació amb proveïdors

Mòdul 6. Taller de somnis: projecte d'aplicació i pràctica professional - 3 ECTS

 • Creació del catàleg de contactes/book
 • Projecte Taller de somnis

Aclariments

 • En aquest mòdul tindràs l'oportunitat d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en cadascun dels mòduls en la mateixa proposta d'esdeveniment social.
 • En cada mòdul es preveu una o dues activitats d'aprenentatge que formen part del Taller de somnis. D'aquesta manera, l'execució del projecte és gradual i evolutiva.
 • En aquest darrer mòdul caldrà consolidar i donar coherència global al projecte (a part dels continguts propis del mòdul)
 • Tindràs un tutor de projecte que t'orientarà, et guiarà i t'ajudarà en el procés.