Fotografia de: Programa | Postgrau de Wedding & Social Event Management
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Programa

Programa

ITINERARI 1: WEDDING & EVENT DESIGN - 15 ECTS

Mòdul 1: Fonaments de la boda i els esdeveniments socials

 • Introducció a la Professió de Planner
 • L’industria de les Bodes i els Esdeveniments Socials
 • Historia de les Bodes
 • Tipus de Bodes
 • Altres Esdeveniments Socials
 • Glossari de Conceptes Bàsics

Mòdul 2: Disseny del concepte de casaments i esdeveniments socials

 • Gestió d'experiències
 • Gestió de clients
 • Disseny de la proposta. Conceptes i eines.

Mòdul 3: Estratègies de Màrqueting & Business Management

 • El Business Plan
 • Branding & Personal Branding: Creació d’una Marca
 • Segmentació, Posicionament i Recerca de Nínxols de Mercat
 • Desenvolupament del Pla de Màrqueting.

ITINERARI 2: WEDDING & EVENT PLANNING - 15 ECTS

Mòdul 4: Wedding Management: la Gestió de la Boda i de l’Esdeveniment Social.

 • Passos per a una Bona Planificació
 • Direcció i Control
 • Les etapes de l’Esdeveniment
 • Protocol de Prioritats
 • Gestió de Proveïdors
 • El dia D (El dia de l’Esdeveniment)
 • Consideracions Legals Prèvies a Organitzar un Esdeveniment Social

Mòdul 5: Serveis Essencials, Actors i Serveis Externs.

 • Serveis d’allotjament I Restauració
 • Serveis i Mètodes de Reproducció i Projecció de Imatges, So i Telecomunicacions
 • Mètodes i Tecnologies de Gestió i Control d’Accessos
 • Serveis i Sistemes de Muntatge d’Estands i Exposicions
 • Serveis d’Animació Cultural i Producció d’Espectacles
 • Transport d’Accés a la Seu de l’Esdeveniment i Transport Intern Col•lectiu
 • Serveis de Disseny, Edició i Impressió de Materials Gràfics, Audiovisuals i Digitals
 • Altres Serveis
 • Creació de Catàleg de Contactes/Book

Mòdul 6: Taller de Somnis: Projecte d’Aplicació i Pràctica Professional

 • Explicació del Taller de Somnis
 • Bodes i Esdeveniments Socials
 • Creació d’Empresa i Marca