Postgrau de Wedding & Social Event Management

M
Modalitat: Online
Durada: 1 curs (30 ECTS)
Hores: 750 hores
Idiomes: Castellà

Titulación oficial

Diploma de postgrau CETT-UB de Wedding & Social Event Management* (30 crèdits)**

(*) Per obtenir el títol de Postgrau en Wedding & Social Event Management de la Universitat de Barcelona, és requisit indispensable estar en possessió del títol de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte, arquitecte tècnic o una titulació universitària equivalent. En el cas de no posseir cap d'aquests títols, un cop superat el curs, s'obtindrà la titulació de Diploma d'Extensió Universitària en Wedding & Social Event Management, també de la Universitat de Barcelona.

(**) Programa pendent de validació per l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona.