Fotografia de: Programa i Professorat | Sales Strategies Course (English Version)
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica > Pla docent >
Programa i Professorat

Programa i Professorat

Programa

Tema 1. Fonaments bàsics de la venda.

Tema 2. Com millorar la nostra venda.

Tema 3. Les expectatives dels nostres clients.

Tema 4. Com reconduir una venta.


Professorat

PROFESSORAT: ESTHER VELASCO