Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Durada

Duració

Període lectiu: d'octubre de 2018 a juny de 2019

Entrega del Projecte Final de Màster: fins setembre de 2019

Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18.00 a 21.00 (*Horari Provisional)

Idioma: Castellà