Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Durada

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2019 a juny de 2020

Entrega del Projecte Final de Màster: fins setembre de 2020

Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 18.00 a 21.00

Idioma: Castellà