Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Objectius

Dotar als alumnes dels coneixements i habilitats necessaris per a que siguin capaços de:

  • Dissenyar productes i/o serveis turístics amb els paràmetres de l’excel·lència empresarial, tenint en compte les necessitats de la clientela, el seu grau de satisfacció i els canals de comunicació, amb l’objectiu de fidelitzar, retenir i captar nova clientela.

  • Gestionar la qualitat dels productes i serveis turístics, utilitzant les diferents eines, sistemes i normes disponibles de qualitat i medi ambient.

  • Establir estratègies de desenvolupament sostenible a les empreses i les destinacions turístiques, amb la incorporació de les variables ambientals.

  • Desenvolupar competències clau per al directiu del segle XXI, des del lideratge fins a la capacitat de prendre decisions complexes, sense oblidar el treball en equip i l’adaptació multicultural.