Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà
Import des de: 5570 €

Introducció

Donat l'elevat nivell de competitivitat actual del sector turístic, d'acord amb la quantitat i varietat de l'oferta existent, la tecnificació dels mitjans aplicats i el desenvolupament de noves realitats socials, culturals i econòmiques, resulta imprescindible per a les empreses reorientar la seva perspectiva cap a la satisfacció de les expectatives d'un mercat en constant evolució.

No obstant això, donar resposta a semblant desafiament precisa de la comprensió dels factors claus que conformen i donen sentit al marc actual del sector turístic, el qual es troba en un punt d'inflexió que obliga a reestructurar l'activitat tant de l'administració pública com de l'empresa privada d'acord amb tres directrius fonamentals a nivell de gestió: optimitzar l'efectivitat dels recursos disponibles, compatibilitzar l'activitat turística amb la preservació de l'entorn i incrementar la competència de l'equip humà.

Aquesta especialització donarà resposta a la primera de les directrius, relativa a l'optimització de l'efectivitat dels recursos a través dels continguts de canvi organitzacional i reestructuració de l'activitat empresarial a través dels sistemes de gestió de la qualitat, proposant a l'alumne l'aprenentatge teòric-pràctic de la implementació de models d'excel·lència operativa en serveis i gestió per processos que aportin les eines necessàries per garantir la millora contínua.

De la mateixa manera, aquesta formació aportarà solució a la necessitat de conjugar l'activitat turística i el desenvolupament econòmic amb la preservació de l'entorn mediambiental, social i cultural mitjançant una anàlisi multifactorial entre els continguts destacaran les claus per a la gestió territorial de les destinacions turístiques, l'aplicació de sistemes de gestió mediambiental per a la minimització de l' impacte ambiental de les empreses turístiques i el coneixement respecte a les noves tècniques i instal·lacions d'última generació, d'acord a conceptes constructius de tipus bioclimàtic.

Finalment i atès que qualsevol millora organitzacional no pot ser efectiva sense el desenvolupament paral·lel de l'equip humà que conforma i dóna sentit a la realitat empresarial, aquesta proposta formativa aprofundirà en la gestió de les persones a través de l'adequació sinèrgica de les estructures pròpies de l'àrea de recursos humans als sistemes de gestió de qualitat i medi ambient, mitjançant l'anàlisi de la perspectiva individual i col·lectiva de la gestió del canvi, així com del desenvolupament i potenciació de les competències necessàries per a la formació d'equips d'alt rendiment.

En definitiva, el màster universitari en Gestió Estratègica d'Empreses Turístiques, en la seva especialitat en Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat aportarà als futurs professionals del sector les eines per assegurar la competitivitat de l'empresa turística més enllà dels límits imposats pel model de gestió actual, projectant el desenvolupament de l'activitat turística cap a l'excel·lència.