Tendències culturals i urbanes a un entorn global

In
Modalitat: Presencial
Durada: 3 o 4 setmanes (Summer School)
Data començament: 02/07/2018
Idiomes: Anglès

Assignatures


Tendències Culturals, Valors Globals Enfront dels Patrons Locals

Tendències Culturals

Turisme Cultural


Tendències Urbanes en Ciutats Intel·ligents

Turisme Urbà

Destinacions Intel·ligents


PROJECTE FINAL (OPCIÓ 4 SETMANES)


TENDÈNCIES CULTURALS, VALORS GLOBALS ENFRONT DELS PATRONS LOCALS

TENDÈNCIES CULTURALS

Objectius:

 • Descobrir com la interacció cultural afecta el comportament global i local.
 • Analitzar la globalització i el seu impacte en el potencial de les atraccions.
 • Estudiar i analitzar les funcions actuals del mercat de la mediació cultural.

Continguts:

 • Transformació dels patrons clàssics del comportament en l'àmbit de l'oci.

 • Generació i organització de relacions; les xarxes socials.

 • Creació cultural en una ciutat.

 • Tendències culturals en l'entorn global.

 • Els valors globals en front dels patrons locals de comportament.

 • Els influenciadors.

 • Funcions de la mediació cultural:

  o Pros i contres respecte a les ètiques de la mediació cultural.

  o Executius en la indústria de mediació.

  o Mediadors culturals com a intermediaris perfectes de l'oferta cultural.

  o Establiment i organització de les relacions i funcions dels mediadors.

TURISME CULTURAL

Objectius:

 • Identificar experiències que tenen com a objectiu maximitzar l'oci i com això afecta diferents patrons de comportament.

Continguts:

 • La transformació dels patrons de consum relacionats amb l'ús del temps.
 • Experiències d’una destinació en evolució permanent.
 • La recerca de les experiències.
 • Marca de destinació

TENDÈNCIES URBANES EN CIUTATS INTEL·LIGENTS

TURISME URBÀ

Objectius:

 • Ensenyar la importància dels moviments socials i les xarxes socials.
 • Identificar els esdeveniments urbans com a catalitzadors del turisme.

Continguts:

 • Vida a la ciutat: el que la fa atractiva i destinació turística rellevant.
 • Moviments socials i comportament dels consumidors.
 • Consumisme en el paradís urbà.
 • Grans esdeveniments com a catalitzadors del desenvolupament urbà de Barcelona.
 • Un club esportiu i la seva contribució als patrons culturals i d'identificació d’una ciutat.
 • Festivals urbans.
 • Joventut i espais urbans alternatius.
 • Migracions globals: Multiculturalitat a una atmosfera urbana.

DESTINACIONS INTEL·LIGENTS

Objectius:

 • Mostrar com la innovació i la tecnologia afecten el desenvolupament d’una destinació.
 • Descobrir com administrar una destinació intel·ligent.

Continguts:

 • Ciutats intel·ligents, gestionant el futur.
 • Pilars de les destinacions intel·ligents: economia, governança, qualitat de la vida, persones, medi ambient i mobilitat.
 • Innovació i tecnologies aplicades al nou model social.

Exemples de visites professionals:

 1. Oficina Oficial de Turisme de Catalunya – Catalunya Experience.
 2. Ajuntament de Barcelona.

ASSIGNATURES