Fotografia de: Assignatures | Tendències Culturals i Urbanes a un Entorn Global
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Assignatures

Assignatures

VALORS GLOBALS CONTRA ELS PATRONS LOCALS DE COMPORTAMENT

Objectius:

 • Reflectir com la interacció cultural afecta el comportament global y local.
 • Analitzar la globalització el seu impacte al potencial de les atraccions.

Continguts:

 • Els valors i el comportament apropiat de la societat receptora.
 • Les característiques i les línies d’influència de les societats de procedència.
 • Revisar la distribució de les distintes comunitats migratòries.
 • Tipus d’infraestructures existents i la seva relació amb les atraccions culturals.
 • Anàlisis de les tendències culturals.

COM ELS PATRONS CANVIANTS DEL CONSUMIDOR AFECTEN L'ÚS DEL TEMPS

Objectius:

 • Reflexionar sobre les experiències evolucionaries que tenen com a objectiu maximitzar l'oci i com això afecta distints patrons de comportament.

Continguts:

 • Distribució del temps: temps de treball, temps de compromisos, temps d’oci.
 • La cerca de les experiències en la transformació dels patrons relacionats amb l’ús del temps lliure.
 • Com els immigrants afecten els patrons locals de comportament.

TURISME I MIGRACIÓ: INFLUÈNCIES CREIXENTS I INEXORABLES

Objectius:

 • Analitzar tant els fluixos i els patrons socials com culturals dels mecanismes interculturals a les àrees urbanes existents.

Continguts:

 • Turisme i migració com un element distintiu de la cultura.
 • L'històric camí migratori de les cultures i la seva influència sobre el potencial de la globalització.
 • Projecció de la xarxa urbanística de les distintes tendències culturals en un entorn global.
 • Nòmades de la nova era.

FUNCIONS DE LA MEDIACIÓ CULTURAL

Objectius:

 • Estudiar i analitzar les funcions actuals del mercat de la mediació cultural i els seus mediadors (actors).

Continguts:

 • Pro i contra respecte a les ètiques de la mediació cultural.
 • Ejectius a la indústria de la mediació.
 • Mediadors culturals com els intermediaris perfectes de l’oferta cultural.
 • Establiment i organització.

BARCELONA: LES EXPERIÈNCIES D’UN DESTÍ EN EVOLUCIÓ PERMANENT

Objectius:

 • Analitzar les experiències i tendències que tenen lloc al context urbà de la ciutat de Barcelona.

Continguts:

 • Barcelona com un exemple de combinació de noves tendències urbanístiques i culturals a un entorn global.
 • Propostes per millorar l’experiència durant el temps lliure.
 • El destí final del viatge i migració.
 • Ciutat de trànsit.
 • La xarxa urbanística al context de la indústria de la mediació cultural

Exemples de Visites Professionals:

 1. Oficina de Turisme de Catalunya – Catalunya Experience
 2. Ajuntament de Barcelona

ASSIGNATURES