Innovació en Hoteleria i Restauració

La innovació ha esdevingut un factor clau per l'èxit de les empreses. Al sector dels serveis en general, i en concret, al sector de l’Allotjament i de la Restauració, la innovació busca donar resposta a les demandes i expectatives dels consumidors, a les exigències canviants dels mercats i a la competència global que les empreses han d'afrontar. Amb aquesta línia de treball volem aportar coneixement sobre les característiques empresarials que permeten innovar a les empreses del sector així com mesurar-ne els impactes.

Paraules clau: innovació incremental, innovació radical o disruptiva, innovació en serveis, producte, procés, màrqueting, organització.