Inici > Recerca > Grups de Recerca > Hoteleria i Restauració > Línies de treball > tornar

Innovació en Hoteleria i Restauració

Els canvis produits durant els darrers anys a l'entorn econòmic i a l'entorn tecnològic, i els seus impactes sobre la societat, han suposat importants modificacions en les formes de consum i oci. Un dels mercats que s’ha vist afectat substancialment ha estat el sector de l'Hoteleria i la Restauració, que ha d'afrontar diferentes reptes, entre els quals cal destcar el creixement de l'ús d'internet, la transformació de les demandes dels consumidors, l'excès d'oferta i la necessitat de diferenciació, l'externalització creixent d'alguns serveis i la introducció de noves tecnologies, així com un panorama de crisis economica d'abast internacional.

En aquest context, els nivells de competitivitat al sector evolucionen i creixen de manera continuada, i les empreses es veuen abocades a diferenciar-se, a reinventar-se i a innovar com a estrategia de sostenibilitat.

La innovació ha esdevingut un factor bàsic per aconseguir l'èxit de les empreses i, en conseqüència, s'ha convertit en un element clau per al desenvolupament de les economies de molts països. Al sector dels serveis en general, i en concret, al sector de l'hoteleria i la restauració, la innovació busca donar resposta a les demandes i expectatives dels consumidors, a les exigències canviants dels mercats i a la competència global que les empreses han d'afrontar. Amb el desenvolupament d'aquesta línia de recerca, el CETT preten aportar coneixement i expertessa als següents àmbits de innovació:

  • Nous productes i serveis
  • Models de negoci i serveis