Avís pels alumnes de CETT de DT no titulats!

Avís pels alumnes de CETT de DT no titulats!

Els alumnes de Diplomatura en Turisme del CETT que tingueu a data d’avui crèdits pendents en el vostre expedient acadèmic disposeu de dues possibilitats per finalitzar els vostres estudis

  • Optar per finalitzar els estudis de diplomatura en turisme en la darrera convocatòria oficial.

Més informació

O bé

  • ADAPTAR L'EXPEDIENT A LA NOVA TITULACIÓ DE GRAU EN TURISME.

Si opteu per aquesta alternativa heu de sol·licitar un estudi previ d'adaptació a la següent adreça de correu electrònic susana.vidal@cett.es

Categories

alumnes cett no titulats