Professor

ALBA CABALLÉ RIVERA

Cap de la Unitat de Gestió Territorial Diputació de Barcelona

Doctorat en Geografia Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic: Empreses i serveis turístics, Turisme i territori