Universitat de Barcelona
Sobre el CETT

ALBA CABALLÉ RIVERA

Cap de la Unitat de Gestió Territorial Diputació de Barcelona

Doctorat en Geografia Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic/Departament: Empreses i serveis turístics; Turisme i territori
Experiència investigadora: +6 anys