Professor

ALBA CASARAMONA GUAL

Coordinadora ArticketBCN

Màster en Creació artística: realismes i entorns Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Marketing i comercialització