Professor

ALESSANDRA CAPPAI

Analyst Market Studies inAtlas

Doctorat en Urbanisme Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Turisme i territori
Experiència investigadora: +6 anys