Professor

ALEX URGELL FORNES

Director Revenue Management Marriot International

en

Bloc temàtic: Marketing i comercialització