Professor

ANNA BOZZANO

Directora El Peix al Plat

Doctorat en Ciències del Mar Universitat Politécnica de Catalunya

Bloc temàtic: Gastronomia