Professor

ASUNCIÓN PANIAGUA HERRERO

Responsable de Projectes MADISON Experience Marketing

Doctorat en Ciències de la Comunicació; Corporativa, Estratègica i de Branding. Universidad Pontificia de Salamanca

Bloc temàtic: Economia i empresa, Empreses i serveis turístics, Marketing i comercialització