Universitat de Barcelona
Sobre el CETT
Sobre el CETT >

CLAUDIA LANGER

Business Development Freelance

Màster en Relacions Internacionals Universitat de Barcelona

Àmbit d'especialització: Emprenedoria social, Marketing hoteler
Bloc temàtic/Departament: Investigació en turisme, Hoteleria i gastronomía; Marketing i comercialització