Professor

CRISTIAN DOMÍNGUEZ BOLAÑOS

Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Turisme i cultura