Professor

DANIELE ROSSI

President Slow Food Barcelona

en

Bloc temàtic: Tecnologia dels aliments i salud