Professor

DELIA COLOMER BOSCH

Cap de Promoció de la Qualitat Agroalimentària Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació-Generalitat de Catalunya

Llicenciatura en Farmàcia Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Tecnologia dels aliments i salud