Professor

ESTANISLAU ROCA BLANCH

Catedràtic d'Universitat Universitat Politècnica de Catalunya

en Doctor Arquitecte Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Turisme i territori