Professor

ESTANISLAU ROCA BLANCH

Catedràtic UPC

en Doctor Arquitecte Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Turisme i territori