Professor

GEMMA OÑA VIZCAINO

Tècnica en Seguretat Alimentària SAIA, S.L.

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Tecnologia dels aliments i salud