Professor

GEMMA OÑA VIZCAINO

Tècnica en Seguretat Alimentària SAIA, S.L.

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Organització empreses i gestió de les persones, Tecnologia dels aliments i salud